Szakterületeink

Pénzügy, számvitel, kontrolling, humánerőforrás gazdálkodás

A gazdálkodási szakterület megtervezi, dokumentálja, elemzi és az elemzéseivel segíti és támogatja az erőforrások hatékony felhasználását, a vállalati célkitűzések elérést, a termelési szakterület munkáját.

Fő tevékenységei:

 • munkaerő,- és bérgazdálkodás, toborzás, képzések szervezése, kommunikáció irányítása, a vállalati rendezvények szervezése
 • könyvelés, beszámoló készítés, adóoptimalizálás, kapcsolattartás a könyvvizsgálattal,
 • pénzügyi, likviditási folyamatok irányítása, végrehajtása, banki kapcsolatok kezelése folyamatos riportok készítése, transzferárképzés, kalkulációk készítése

A szakterület létszáma: 10 fő

Informatika

Az IT feladata hogy ellássa:

 • az IT üzemeltetési és rendszergazdai feladatokat,
 • előkészítse és lebonyolítsa az informatikai fejlesztéseket,
 • megszervezze az adatvédelmi feladatokat,
 • üzemeltesse, fejlessze a termelés mérőrendszereit
 • a felmerülő belső képzéseket megtartsa.

Az IT szerepe rendkívül fontos, hiszen a modern információ feldolgozási technológiára épülő vállalat működése, az adatok naprakész, pontos rendelkezésre állása ad alapot a tevékenységek folyamatos elemzésére, a javító,- megelőző tevékenységek időben történő végrehajtására.

Az új termék és technológiafejlesztések az egyre növekvő adatigények mind a szoftverek, mind a hardverek tekintetében a legmodernebb tudást és technikai rendelkezésre állást tesznek szükségessé.

A szakterület munkavállalóinak létszáma 5 fő.

Logisztika

(beszerzés, raktározás, belső logisztika, kiszállítás)

A terület felelősségei:

 • az alapanyagok időben való rendelkezésre bocsátása a termelés számára,
 • az alapanyagok tárolása,
 •  termelés kiszolgálása és a gyártó területek közötti alapanyag, félkész-, és késztermék mozgatása,
 •  kiszállítások megszervezése, fuvartervezés, a vevői határidőt figyelembe véve a késztermékek összecsomagolása és elszállítása.

A fő folyamataink többsége automatizált, az adatfeldolgozás a vállalatirányítási rendszeren keresztül elektronikus úton történik.

Raktárunkban Bar-kód rendszer működik, amely pontosabbá és gyorsabbá teszi az alapanyagok mozgatását.

Részlegünk igazi csapatban dolgozó kollégákból áll, akiknek többsége 10 évet meghaladóan része a dinamikus és egymás segítő, támogató csapatnak. A szakterület összlétszáma 19 fő.

Termelés

Maggyártás:

A Maggyártás területén tekercselt magokból hőkezelés és mérés, illetve fixálás után mágnesmagokat állítunk elő. A területen elsősorban a magas technológiai szint és ahhoz kapcsolódó fizikusi-, villamossági-, és gépész szaktudás nélkülözhetetlen mind termelés mérnöki, technológusi, és technikusi szinten. A munkavállalók részére is elengedhetetlen a szükséges betanultsági fok elérése annak érdekében, hogy ezen komplex, nagy belső tudást, „know-how”-t igénylő területen hatékony munkát végezzenek. Ezért is fókuszpont a munkatársak hosszútávú foglalkoztatása és megtartása.

Főbb folyamatok: szalagok előkészítése szalaghasítással, szalaghasító gépekkel; szalagok előkészítése, speciális bevonattal történő ellátása bevonó sor/gépek alkalmazásával; magok tekercselése automata és félautomata gépekkel; magok előkészítése hőkezelésre; hőkezelés; teszt-mérés-ellenőrzés; fixálás; csomagolás.

Szerelés:

windedcore

A Szerelés területén a maggyártásban legyártott speciális mágnesmagokat szereljük tovább. A területen szintén fontos a villamosság és gépészet ismerete, hiszen az itt lévő betekercselő és szerelést segítő automata gépek is magas technológiai színvonalat képviselnek.

Főbb folyamatok : betekercselés, befűzés; szerelési és összeállítási feladatok; ónozás; kiöntés műgyantával; mérés; csomagolás.

Üzemmérnökség

Feladata, hogy biztosítsa:

 • a Társaság tulajdonában lévő gyártóeszközök megfelelő és megbízható működését,
 • a Társaság tulajdonában és bérleményében álló épületek biztonságos üzemelését,
 • a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítását 
 • a termelés technológiai folyamatok támogatását.


A feladatok jellege alapján, a területen dolgozók munkája sokrétű, és mind a napi folyamatos tevékenység, mind pedig a folyamatos termékfejlesztés támogatása szempontjából meghatározó. Jelenleg a szakterület munkavállalóinak létszáma 17 fő.

Minőség és Környezetirányítás

A MIR-KIR csapat 14 főből álló kiscsalád a Magnetec Ungarn Kft. nagycsaládján belül.A minőség (MSZ EN ISO 9001:2015) és környezet (MSZ EN ISO 14001:2015) irányítás egy integrált rendszeren belül működik, ami még kiegészül a Munka, egészség és tűzvédelmi feladatok ellátásával, külső megbízott partneren keresztül.

A részlegen belül kisebb csoportok működnek.

A beérkező idegenáruk ellenőrzése kiemelten fontos feladat annak érdekében, hogy a gyártás csak olyan terméket használjon fel, ami minőségben megfelelő és nem akadályozza a gyártás folyamatát és a folyamatosságát. Ezt egy 3 főből álló jó szakmai felkészültségű csoport kezeli.

Vevői jelzések és a gyártás közbeni nem megfelelőségek kezelésében 2 fő Quality mérnök menedzseli és szünteti meg a nem kívánt problémák előfordulását. Fejleszti a minőségirányítási rendszert, folyamatokat és kezeli a prototípus gyártás zavartalan lefolyását.

Környezetirányítás megbízott mérnök kolléga kijelöli a környezettudatos irányt és támogatja abban az irányban történő előrehaladást. A cég elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért sok olyan intézkedést hoz, amellyel csökkentheti az ökológiai lábnyom mértékét.

Belső folyamat, termék és készáru ellenőrzésről 5 fő minőségellenőr gondoskodik, megakadályozva, hogy a folyamatban rossz termék ne haladjon tovább és a vevőhöz ne kerüljön ki nem megfelelő termék.A csak hiteles és kalibrált mérőeszközök használatára mérőeszköz felelős kollegina ügyel.A részleg feladata, hogy fejlessze az irányítási rendszert, megfelelő biztonságot tartson fent az itt dolgozó munkavállalóknak és menedzselje az átlátható folyamatok bevezetését és hatékony, jó minőségű munkavégzést.

Kutatás-Fejlesztés

A kutatás-fejlesztés részleg legfontosabb feladatai:

 • új termékek kifejlesztése ISO 9001 szerint
 • új technológiák felkutatása, tanulmányozása, bevezetése
 • új alapanyagok bevizsgálása, értékelése
 • kapcsolattartás műszaki kérdésekben az anyavállalat kereskedő kollégáival és a vevőkkel
 • termékek műszaki dokumentációinak létrehozása és karbantartása
 • az átfogó termékismeret alkalmazásával gyártástámogatás
 • együttműködés kutatóintézetekkel, egyetemekkel, laboratóriumokkal

A fejlesztő csapat fizikus vagy villamosmérnök termékfejlesztő és technológiafejlesztő kollégákból, gépész tervezőmérnökből és a munkájukat segítő technikusokból és asszisztensekből áll.

A szakterület létszáma: 13 fő.

 

utoljára frissítve: 2018-04-18